Hlídače přetrhu textilního vlákna BQ

 

3. Technické údaje 

Pracovní a skladovací podmínky.

Správná a bezporuchová činnost je zaručena za předpokladu, že jsou dodrženy následující podmínky:

- teplota pracovního prostředí 0 – 450 C

- tlak vzduchu 85 – 106 kPa

- relativní vlhkost je max. 95 % , přičemž abs. vlhkost okolí nesmí překročit 40 g/m3

- minimální vzdálenost od světelného zdroje za provozu (zářivka 40W) je 1metr.

- čidlo je třeba skladovat v suchých, čistých a větraných místnostech bez agresivních plynů, při teplotě –20 až +550 C a rel. vlhkosti 40 až 85%.

 

Technické parametry

Provedení BQxx 12V BQxx 24V 
Napájecí napětí 10 - 15 V 21 - 27V
Odběr ze zdroje max. 45mA max. 45mA
Využitelný pracovní prostor 40/50 mm 40/50 mm
Průměr clonícího vlákna min. 0,1 mm min. 0,1 mm
Kmitočet clony pro trvale sepnutý výstup 2 - 200 Hz * 2 - 200 Hz *
Zpoždění reakce výstupu 0,7 s * 0,7 s *
Stupeň krytí IP 30 IP 30

Pozn.: * lze změnit po dohodě s výrobcem

 

BQ x6P – výstup je tvořen otevřeným emitorem tranzistoru (24V / 100mA) , společný + pól napájení. Při přítomnosti kmitajícího vlákna je tranzistor sepnutý, HL1 nesvítí

 

BQ x7 - výstup tvoří kontakt relé (DC 24V/0,5A, AC 120V/0,5A R zátěž), při objednávce je nutno udat, které kontakty mají být vyvedeny, spínací (při přítomnosti kmitajícího vlákna je sepnut), rozpínací nebo přepínací. Signalizace HL2 může být sdružena s HL1, nebo ze vstupu IN

 

BQ47Z - stejné provedení jako BQx7, doplněné obvodem pro zpožděný začátek hlídání (např. při rozběhu stroje).

 

BQ x8 – výstup je tvořen anodou tyristoru (24V/ 20mA). Tyristor sepne v okamžiku zániku kmitání vlákna, Současně se rozsvítí HL1.

 

BQ x8N - výstup jako BQ x8. Připojením vstupu IN na GND lze zkrátit reakci výstupu (časovou konstantu), přitom poblikává HL2 v rytmu kmitání vlákna. 

bq40bq50

 

mageiaasteriskpostfixzonemindeeglossyroundcubedovecot-logophpapachejoomlamysql-translinux